Een veiligere verbinding via de Pastoriestraat

Omgeving Pastoriestraat verkeersveiliger én gewapend tegen wateroverlast